Jouw!

Over de Ronald McDonald Rally

Ronald McDonald Huis Zwolle is een tijdelijk thuis voor ouders waarvan hun zieke of gehandicapte kind is opgenomen in Isala. In het Ronald McDonald Huis Zwolle logeren ouders, broertjes en zusjes en worden zij bijgestaan door meer dan 100 vrijwilligers. Voor het zieke kind is het een veilig gevoel om zijn of haar ouders dicht in de buurt te hebben en voor ouders een geruststellende gedachte om dicht in de buurt te kunnen zijn van hun zieke kind.

Voor meer informatie over de Ronald McDonald Rally of over het Ronald McDonald Huis kunt u contact opnemen met:

Lianne Booijink

Manager Ronald McDonald Huis Zwolle: (038) 455 46 70

Evert Leideman

Bestuur Ronald McDonald Huis Zwolle: 06 51 17 58 76

Mail naar info@ronaldmcdonaldrally.nl of kijk op www.kinderfonds.nl/zwolle

Deelname

De rally wordt gereden in een toer- en sportklasse en bestaat uit maximaal 80 equipes. De organisatie is in handen van echte rallycracks die zelf regelmatig deelnemen aan dit soort evenementen en daarmee garant staan voor een professionele organisatie. Deelname staat open voor gekentekende auto’s van voor 1980 en kost € 499,- per equipe.

Geen auto? Geen probleem!

We kunnen ons voorstellen dat u onverhoopt niet over een klassieke auto kan beschikken. U kunt voor die dag bij Classic Job in Dalfsen (classic-job.nl) al een een prachtig exemplaar huren vanaf € 400,00 (incl. verzekering e.d.).

Onder een klassieke auto verstaat de organisatie van de rally alle auto’s van bouwjaar 1980 of ouder. Auto’s die na 1980 zijn gebouwd worden van deelname uitgesloten, tenzij er een verzoek is ingediend bij de organisatie van de rally. Als deze positief besluit, mag er deelgenomen worden met deze moderne auto, maar kan men geen aanspraak maken op één van de drie podiumplekken en/of andere prijzen.

Deelnemers die kort voor de rally besluiten mee te doen met andere auto dan is ingeschreven, moeten dat voor aanvang van de start melden bij de starttafel. Dit blijft zonder gevolgen mits het bouwjaar van de auto 1980 of ouder is.

Alles naar het goede doel

De Ronald McDonald Rally is een rally voor het goede doel. Het is door het
professioneel organiseren van deze rally dat er middelen worden geworven voorde exploitatie van het Ronald McDonald Huis in Zwolle. En de bedoeling daarbij
is natuurlijk dat zoveel mogelijk van uw deelnamegeld naar dit doel gaat.

De rally gaat in 2018 zijn achtste jaar in. We zijn blij dat we de afgelopen
jaren in staat zijn geweest om toe te werken naar een situatie waarbij 100% van
het deelnamegeld naar het goede doel is gegaan. De kosten voor de rally worden
dus via sponsoropbrengsten gedekt zodat er geen geld van uw inleg nodig is voor
de rally-organisatie zelf. 

Een ambitie die we ook de aankomende jaren zullen blijven vasthouden
en realiseren!

En omdat we hier volledig transparant over willen zijn vindt u de financiële
overzichten van de afgelopen jaren onderstaand op onze site. Mocht u er
vragen of suggesties over hebben dan horen wij die natuurlijk graag.

Verantwoording resultaten 2011 t/m 2015 Rapport van feitelijke bevindingen