Jouw!

25 augustus 2015

WIST U DAT…

…bij de Ronald McDonald Rally ál het inschrijfgeld, maar dan ook écht ál het inschrijfgeld ten goede komt van het Ronald McDonald Huis Zwolle? De kosten die samenhangen met de organisatie van de rally worden namelijk door onze sponsoren gedragen. Dankzij hen gaat uw inschrijfgeld dus direct naar daar waar het het hardste nodig is.

Heeft u zich al ingeschreven?